ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੋਸ਼ਣ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਾ ਪਿਲਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਾ ਪਿਲਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ

ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁ oldਾਪੇ ਤਕ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ nutritionੁਕਵੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜਵਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੋਸ਼ਣ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਨਾਧਕ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਹੁਣ ਘਬਰਾਓ ਨਾ! ਹੈਸਟੀਟੈਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ. ਡਾ ਟਾਰਕਨ ਕੁਟਲੂਯ ਮਰਡੋਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਓਰੈਕਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੋਰੈਕਸੀਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਨੋਰੈਕਸੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆਇਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, "ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ". ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਆਇਓਡੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ; ਇਹ ਬਹਿਰੇਪਨ, ਬੌਨੀਵਾਦ, ਗਾਈਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ, ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈਟਰ, ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ inਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ, ਅਚਾਨਕ ਜਨਮ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਗਵਾਤਰਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਖ਼ਾਸਕਰ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਰੂਸੈਲਾ ਹੈ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਬਰੂਸਲੋਸਿਸ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ!

ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਆਯਯਾ ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸਿੱਧੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ. ਪਾਲਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੋ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

ਇਹ ਇਕ ਜਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆਦਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਯੂਰੋਫર્ટਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਕਾਨ ਅਜ਼ੇਰਨੇਕ, “ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

"Jellybean"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ, ਨਾਸ਼ਤੇ, ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲਟਕਣ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ 10 ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੂਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਦਾ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਡਲਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ. ਦਰਅਸਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਕੈਂਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਕੈਲੋਰੀਜ: ਆਪਣੀ energyਰਜਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ 400-500 ਕੈਲੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਸੀਰੀਅਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ (ਫਾਰਮੂਲਾ) ਪੂਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਕ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਿਗਲਣ ਫੰਕਸ਼ਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ

ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣ ਪੀੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 80% ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ. ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ. ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਓਰੂਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਤਣੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

Organਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਈਪੀਪੀ!

ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਾਈਪਪੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ, ਜੈਵਿਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁ productਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਆਓ

ਉਸਨੂੰ ਸਨੈਕ ਦਿਓ! * ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖਾਣਾ ਸਿਖਣਾ. ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਜੋ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਚੱਮਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਪਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੇਬੀ! ਆਓ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ”… ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜ ਲਵੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ!
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਖੋਜ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਰੌਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇਨਸੁਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24-28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮਿ .ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮਿ .ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਡਾਈਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਇਸੁ ਅਯਦਿਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ 5 ਪਰੋਸਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਲੋਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ andੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ. ਜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; - ਅਨੀਮੀਆ - ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ - ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੂਚੀ

ਸਵੱਛਤਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸੂਚੀ: ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਮੇਸਟਰ - ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ energyਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲਈ ਅਸੀਮਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ. ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੋਸ਼ਣ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਟੈਸੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਉਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos