+
ਗਰਭ

ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ!

ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ!

ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ!

ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ; ਮਾਹਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ.

ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ, ਚਰਬੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ.

ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ!

ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨਾ ਇਕ taskਰਜਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੂਸਦਾ ਹੈ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਖਾਸ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਲੇਕਟਿਨ ਅਤੇ ਮੇਲੈਟੋਨਿਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ.

ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ!

ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧੂ ਇਸ ਨੂੰ 500-750 ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ energyਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਇਸ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਹਿ ਕੇ Energyਰਜਾ; ਚਰਬੀ, ਭਰਪੂਰ ਕੈਲੋਰੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ; ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ .ੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵਧੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਲੇਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.

// www. / ਛਾਤੀ-ਖਾਣ--ਕਾਲ ਪੂਰਨ onerileri /

ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਿਓ!

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ”ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਰਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਤਰਲ ਦੀ ਖਪਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ. ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤਰਲ ਹੈ.

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਦਿਨ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਮੱਖਣ, ਕੇਫਿਰ ਆਦਿ ਅਕਸਰ ਖਾਓ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਜੂਸ ਅਤੇ ਐਡਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

 • ਫੈਨਿਲ, ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ.
 • ਕੈਲਸੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਕਸਰ ਕਰੋ.
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ.
 • ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਮੀਟ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ.
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਮਗਰੀ ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ.

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 🙂

// www. / ਛਾਤੀ ਦਾ ਪਿਆਉਣ-ਤੇ--ਕਿਤਾਬ /

ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ-ਸ਼ਰਾਬ-ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ!

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ.

ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ. ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਦਰਦ-ਨਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਾ.

 • ਚਾਹ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਓਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ. ਕੈਫੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.
 • ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ.
 • Thyme, ਪੁਦੀਨੇ ਅਤੇ parsley ਖਪਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਪੁਦੀਨੇ ਅਤੇ parsley, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਜਦਕਿ Thyme ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਤਲ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ. ਇਹ ਮੱਛੀ ਪਾਰਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ.
 • ਅਲਰਜੀਨ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ.
 • ਲੂਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਓ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛਪਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਐਡੀਮਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਦੁੱਧ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਮਾਂ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਏਗਾ. ਇਸ ਲਈ, ਗੈਸਿੰਗ ਭੋਜਨ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਮੁੱਖ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਹਨ;

 • ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਫਲ (ਨਿੰਬੂ, ਸੰਤਰਾ, ਅੰਗੂਰ, ਆਦਿ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ.
 • ਗੋਭੀ, ਖੀਰੇ, ਪਿਆਜ਼, ਬਰੋਕਲੀ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ
 • ਉੱਚ-ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਹਾਰਡ-ਡਾਈਜਸਟ ਦਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲ
 • ਚਾਹ, ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ
 • ਤਰਬੂਜ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ!

ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਂਬੱਚੇ ਨੂੰ appropriateੁਕਵੇਂ ਕੋਣ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਲੂਏਟ ਬਣਵਾਓ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ ਨਿਗਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ angleੁਕਵਾਂ ਕੋਣ ਬਣਾਓਗੇ.

ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ!

ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ.

ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਇਆ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱining ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਸਮੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ.

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਘਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ!

// www. / Calisan-ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ-ਤੇ--ਕਿਤਾਬ /

ਡਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ!

ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਨਵੀਂ ਜੰਮੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜਲਦੀ ਘਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੌਲੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖੁਰਾਕ ਲਈ.

ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆਉਣਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ isੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਵਧੇਰੇ ਚਰਬੀ, ਪੇਸਟਰੀ, ਸੰਘਣਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਲੋਰੀ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ.

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ 8 ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ! ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.

// www. / 8-ਕਦਮ-ਤੇ-ਜਨਮ-ਭਾਰ ਆਪਣੇ / ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ

ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਿੱਪਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ!

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਨਿੱਪਲ ਚੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ. ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਪਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਬੈਕਟਰੀਆ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 8-10 ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੂਸਦਾ ਹੈ.

ਨਿੱਪਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਹਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਸੂਚੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ.


ਵੀਡੀਓ: Born to Communicate: Child-centered Communication (ਜਨਵਰੀ 2021).