ਗਰਭ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਹਫ਼ਤੇ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਹਫ਼ਤੇ

ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੇਨੇਮਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਅਗਲੇ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਟੇਕਸੇਨ Çamlıbel ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਹਨ ...

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਤਮ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ (ਸੈਟ) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 280 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਹਫਤੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ.

Womenਰਤਾਂ ਲਈ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦਿਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Andੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ. ਨਕਲੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਨਿuralਰਲ ਟਿ defਬ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਸਰਤ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ.

ਹਫ਼ਤਾ 2 - ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ

ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਝਿੱਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸੰਘਣੇਪਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜੀਵ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਫੈਲਦੀ ਹੈ. ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਬਲ ਅੰਡੇ ਜੁੜਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਖਾਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਹਫ਼ਤਾ 3 - ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋ ...

ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੋਂ ਆਂਡਾ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿ .ਬਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਲੱਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੰਡੇ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਨਾਮਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ, ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਗੋਟ ਨਾਮਕ ਗਠਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਯੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਿਰਫ 1% ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਟਿ tubeਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ'sਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ. 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਸੈੱਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਛਾਲੇ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਇਕ ਝਿੱਲੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੁਸੀਡਾ .. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਇਸ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਡੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਨਾ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੁਸੀਡਾ ”ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿ nucਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੁਸੀਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਨੀਸੈਲਿਯਰ ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ 1.5-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਲੀਵੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟੋਮੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਲਗਭਗ ਹਰ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨ ਪੈਲੁਸੀਡਾ ਵਿਚ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰ ਵਿਆਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਮੋਰੂਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਾਈਗੋੋਟ ਟਿ withinਬ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਪਥਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਮੋਰੂਲਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰੂਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾੜਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਣਨ ਨੂੰ "ਬਲਾਸਟੋਸਾਈਸਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੁਸੀਡਾ ਦੇ ਮਾਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਦਰਲੇ ਸੈੱਲ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਹਨ. ਬਲਾਸਟੋਸਾਈਸਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਭ੍ਰੂਣ ਹਨ ਜੋ ਭ੍ਰੂਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਲਾਸਟੋਸਾਈਸਟ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੁਸੀਡਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ "ਹੈਚਿੰਗ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਛੁਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਸੈੱਲ structureਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟੋਸਾਈਸਟ ਲਈ ਇਕ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਹਾਰਮੋਨ ਐਚਸੀਜੀ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਅਮ (ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਿੱਲੀ) ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਗੇੜ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਨਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. 38 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ structureਾਂਚਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ.

ਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕਲੌਤੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਟਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹਫਤਾ 4 - ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣਾਂਗਾ

ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣੋਗੇ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਲਓ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਰੋ. ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 100% ਸਹੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 25% ਹੈ. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇਵੇਗਾ. ਗਰਭਵਤੀ ਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ.

ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੈੱਲ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਬ੍ਰਿਯੋਬਲਾਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2-ਲੇਅਰ ਡਿਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਝਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਯੋਕ ਸਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, “ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਸ ਲੇਰ” ਨਾਂ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਯੋਕ ਸ਼ੀਟ ਖੂਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਇਕ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਅਤੇ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ “ਡੰਡੀ ਅਰਸਾਂਡਾ” ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾਭੀਨਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ.

ਹਫਤਾ 5 - ਆਓ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ

ਛੁਪੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਛਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ. ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਯੋਨੀ ਅਲਟ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਥੈਲੀ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਐਕਟੋਪਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਐਕਟੋਪਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਯੋਨੀ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ.

16 ਵੇਂ ਦਿਨ, ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਝਿੱਲੀ, ਜੀਭ, ਟੌਨਸਿਲ, ਯੂਰੇਥਰਾ, ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਂਡੋਡਰਮ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ, ਲਸਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਿੱਲੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰੋਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੇਸੋਡਰਮ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ. ਚਮੜੀ, ਨਹੁੰ, ਵਾਲ, ਅੱਖ ਦੀ ਲੈਂਜ਼ ਪਰਤ, ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨੱਕ, ਸਾਈਨਸ, ਮੂੰਹ, ਗੁਦਾ, ਪਰਲੀ, ਪਿਟੁਟਰੀ ਗਲੈਂਡ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟੋਡਰਮ ਪਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ 17-19 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਰੂਣ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਿਰ ਪੂਛ ਨਾਲੋਂ ਚੌੜਾ ਹੈ. ਇਕਟੋਡਰਮ ਲੇਅਰ ਤੰਤੂ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਨਿuralਰਲ ਗ੍ਰੋਵ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਭਰੂਣ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ.

ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ 21 ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਸੋਡਰਮ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਸੋਮਾਈਟਸ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪੂਛ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਐਂਡੋਕਾਰਡਿਅਲ ਸੈੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭ੍ਰੂਣ ਵਿੱਚ ਮੁ heartਲੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਟਿ .ਬਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਹਫ਼ਤਾ 6 - ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ!

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਭ੍ਰੂਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ. ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ. ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਤਰ ਅਚਾਨਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਕ ਫਿਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਹੈ. ਐਮੇਸਿਸ ਗ੍ਰੈਵੀਡਾਰਮ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਮਤਲੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਾਈਮੇਸਿਸ ਗਰੈਵਿਡਾਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਹ ਅਵਧੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੁਝ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਆਮ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਆਮ ਹਨ.

21-23 ਦਿਨ, ਭਰੂਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1.5-2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸਕੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਨਿ neਰਲ ਟਿ slowlyਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨਿuralਰਲ ਤਾਜ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਭਰੂਣ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

27 ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਭਰੂਣ ਸੀ-ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਦਿਲ ਦੇ ਸੈਪਟਲ ਵਿਚ ਜੋ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਟੀਰੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਵਾਲਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਾਚਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਜਿਗਰ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਸਮੂਹ ਉਹ ਸੈੱਲ ਹਨ ਜੋ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਭਰੂਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ.

ਹਫਤਾਵਾਰੀ 7 - ਬਡ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੀਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਜੋ ਬੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੀਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਦੋ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ. ਦਰਅਸਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਪਰਤ, ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਟੋਏ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਅੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਮੁੱ Aਲੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਬਣਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ. ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ 3 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਥਾਈਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਸਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਦਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਖੂਨ ਦਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫਿਲਹਾਲ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 150 ਵਾਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਡੋਪਲਰ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਥੈਲੀ, ਪੇਟ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਤੋਂ ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ. ਬਾਂਹ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਤ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਭਰੂਣ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੋਮਾਈਟਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ. ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1-2 ਪੌਂਡ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹਨ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁ signsਲੇ ਸੰਕੇਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 8 - ਪੌਮਿਸਟਰੀ ਲੁੱਕ!

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੂਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲ 'ਤੇ ਇਕ ਪੂਛ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਲਜ ਹੈ. ਹੋਰ ਭਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਲਾ ਜਬਾੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਉਪਰਲਾ ਤਾਲੂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਨੱਕ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ. ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੰਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਠੋਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਚਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਾਲਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. ਦਿਲ ਦੇ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਫੇਫੜੇ ਠੋਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਗੁਰਦੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡ੍ਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਿਰੇ' ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਬਾਂਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਂਹਾਂ ਫੜ ਗਈਆਂ. ਇਹ ਕੜਵੱਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਤਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ. ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੇਟ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋ. ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜੀ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ.

ਹਫ਼ਤਾ 9 - ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ!

ਭਰੂਣ ਪੂਛ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਪਾਸਥੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਆੰਤ ਨਾੜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਦਿਮਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੈ. ਫੈਰਨੈਕਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੌਖਿਕ ਪਥਰ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Urਰਿਕਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਅੱਖ ਵਿਚ ਰੈਟਿਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਲਕਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ. ਨਾਸੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਨਾੜੀ ਗੰਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ. ਠੋਡੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਲਹੂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਿੱਪਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਗਠਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੁmitਲੇ ਸੈਕਸ ਸੈੱਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬਾਹਰੀ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਹੱਥ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ. ਲਤ੍ਤਾ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬੱਚਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤੈਰਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛਾਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਲਣ stomachਿੱਡ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਠੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਗਭਗ 300 ਕੈਲੋਰੀਜ ਦੁਆਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਬੀ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਹਫਤਾ 10 - ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ 47-48 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਿਰ ਇਕ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਅੱਖਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ. ਗੋਨਾਡਸ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਸਤ ਅੰਤੜੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਸਾਫ ਹਨ. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਟਰਿਸ ਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਗੇਨ ਆਰਗੇਨੋਗੇਨੇਸਿਸ ਆਰ ਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਅੰਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੇ ਹਨ.

ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਵੀਡੀਓ: 10 ਸਲ ਦ ਬਚ ਬਣ ਸ ਮ, 'ਤ ਹਣ 13 ਸਲ ਦ ਦ ਬਚ. .! (ਮਈ 2020).