ਗਰਭ

ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ

ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਨੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਟ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਲਈ ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਈਵੀਐਫ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਮਾਂ ਦੇ ਇਨਟ੍ਰੋ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ?• ਜੇ ਮਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, poly ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਡਾਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, candidate ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, addition ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ appliedੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਿਧੀ 6 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ methodੰਗ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਅਣਜਾਣ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, IVF ਇਲਾਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਜਣੇਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰਮੋਨ ਹੱਥ ਵਿਕਾਰਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, IVF ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ?ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਮਰਦ ਵਿਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਕ?• ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ • ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 1 ਅਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਵੀਐਫ methodੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Er ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.


ਵੀਡੀਓ: My IVF Journey (ਮਈ 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos